Technologické zařízení na bázi ablativního reaktoru s vysokoefektivní desintegrací pro získání pokročilých energetických a chemických surovin z vybraných odpadů a zbytkové biomasy 

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: APLIKACE I. VÝZVA - S ÚČINNOU SPOLUPRACÍ

Název projektu: Technologické zařízení na bázi ablativního reaktoru s vysokoefektivní desintegrací pro získání pokročilých energetických a chemických surovin z vybraných odpadů a zbytkové biomasy

Cíl projektu: Výstupem projektu je prototypová linka. Cílem je získání technologického zařízení pro velmi rychlou termolýzu rostlinné biomasy s využitím ablativního reaktoru a s vysokoefektivní desintegrací materiálu na jeho vstupu. Reaktor je tvořen uhlíkovým tělesem s přímým elektrickým ohřevem. Optimalizace technologických parametrů procesu je zaměřena na získání maximální produkce kapalné fáze jako suroviny pro další zpracování především do formy kapalných paliv. Dalším výstupem bude užitný vzor, který se bude týkat principu činnosti disko-kuželového mlýnu.

Stručný popis operace: Výzkum a vývoj uzlových zařízení technologie velmi rychlé termolýzy biosurovin - odpadních rostlinných materiálů a sušených čistírenských kalů na bázi ablativního reaktoru (přechod materiálu do plynné fáze přímým stykem jemně drcené suroviny s horkým povrchem). Na prototypové lince budou zjišťovány technologické parametry procesu doplněné o chemické a palivoenergetické rozbory vstupních surovin a produktů. Výstupy pro rafinérské technologie, energetický plyn a tuhá fáze dle vstupní suroviny.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.