VÝZKUM A VÝVOJ

ATEA PRAHA se zabývá vývojem a konstrukcí technologií na zpracování biomasy (sláma, štěpka, rostlinné odpady) na podestýlky a biopaliva ve formě slaměných pelet.
V roce 2011 jsme připravili technologii 3. Generace, která ve své konstrukční úrovni odráží veškeré zkušenosti provozovatelů linek LSP-1800 za uplynulých 10 let.
Veškeré strojní vybavení je vyvíjeno a konstruováno firmou ATEA PRAHA.