PELETIZAČNÍ LINKA LSP1800

Technologie 3. Generace, která ve své konstrukční úrovni odráží veškeré zkušenosti provozovatelů linek LSP-1800 za uplynulých 10 let.

Nabízíme dvě výkonostní řady technologie výroby pelet.

Peletizační linka s jedním granulátorem LSP1800 (1000 kg/hod)
Peletizační linka se dvěma granulátory LSP1800-2G (2000 kg/hod)

Možnosti instalace linek jsou vysoce variabilní s minimálními nároky na stavební úpravy. Základní surovinou je slisovaná sláma (pšeničná, řepková, ječná). Linka LSP 1800 zpracuje slámu do formy pelet. Pelety vyrobené na tomto zařízení odpovídají ČSN P CEN/TS 14961. 

Základní technologické zařízení:

Další možné rozšířené technologické zařízení

 1. Podjezdový zásobník , korečkový dopravník
 2. Rozdělovací šnek pro granulátory
 3. Řízení granulátoru
 4. Granulátor
 5. Rozdružovač balíků
 6. Rozdružovač balíků
 7. Velín
 8. Technologie balení
 9. Horní rozdružovadlo
 10. Zásobník na sypký materiál
 11. Tenzometrická váha