Kompaktní energetická jednotka na bázi rychlého termického rozkladu organických materiálů

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: APLIKACE - VÝZVA VII.

Název projektu: Kompaktní energetická jednotka na bázi rychlého termického rozkladu organických materiálů

Cíl projektu: Projekt řeší problém likvidace některých zvláště problematických odpadních látek (kontaminované dřevní odpady, čistírenské kaly) v unikátní kombinaci s produkcí energie z těchto materiálů

Stručný popis operace: Předmětem projektu je vytvoření kompaktní energetické jednotky - energetického bloku na bázi rychlého termického rozkladu organických materiálů pro termické zpracování vybraných odpadů s produkcí chemických látek a generování energie. Projekt je realizován v účinné spolupráci

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.